Perusasioiden äärellä -blogi

Onko strategianne vain tyylikäs PowerPoint-esitys?

Torstai 15.3.2018 klo 9.26 - Perusasioiden äärellä 3/2018


Haaste: strategia ei oikein tunnu missään

Onko henkilöstöltänne tullut kehuja strategiakalvojenne ulkonäöstä? Erinomaista, sillä visuaalisuus onkin nykyään erittäin tärkeää! Mutta ymmärtääkö henkilöstönne oikeasti yrityksenne strategian? Ja jos sattumoisin ymmärtääkin, niin toimiiko sen mukaisesti?

Henkilökunnan rooli tarjooman tuottamisessa on keskeinen, joten jos koko henkilökunta ei syystä tai toisesta toteuta strategiaa jokapäiväisessä toiminnassaan, tavoiteltua lisäarvoa ei synny. Tällöin strategia on pelkkä PowerPoint-kalvo, jonka vaikutus lakkasi, kun projektorin lamppu sammui.

Ratkaisu: konkretisoi strategia lattiatasolle asti

Kilpailustrategia tarkoittaa keinoja, joilla yritys tavoittelee kestävää kilpailuetua. Ja sitä syntyy, kun yritys tuottaa poikkeavalla tavalla poikkeavaa lisäarvoa asiakkailleen.

Strategiatyön helpoin osa on lisäarvon keksiminen: liimaillaan vaan neukkarin seinälle keltaisilla lapuilla ideoita kaikista maallisista ja taivaallisista iloista, joita halutaan asiakkaille tarjota. Vaikeuskerroin kasvaa, kun aletaan pähkäillä, miten se poikkeava lisäarvo saadaan aikaiseksi
sillä jos toimitaan samoin kuin kilpailijat, saadaan samaa kuin kilpailijat.
 
Mutta sitten se varsinainen totuuden hetki vasta koittaakin! Strategia pitää viedä niin konkreettiselle tasolle, että se koskee jokaista toimenkuvaa ja vastuualuetta. Ja vaikka strateginen päätöksenteko kuuluukin hallitukselle, viimeistään tässä vaiheessa henkilöstö on aidosti osallistettava strategiatyöhön.


Yksinkertainen happotesti: mikäli strategiasta saadaan pohja jokaiselle eteentulevalle isolle ja pienelle päätökselle, silloin se ohjaa yrityksen toimintaa – mikä onkin strategian päätehtävä!