Perusasioiden äärellä -blogi

Tuottavatko vahvuutenne riittävästi asiakashyötyä?

Perjantai 28.5.2021 klo 12.05 - Perusasiat 3/2021


Haaste: oma asiatuntijuus vajaakäytössä 

Kuuluuko syvä asiantuntemus erityisvahvuuksiinne? Eli henkilökunnassanne on guruja, jotka tuntevat asiakastarpeet ja niihin liittyvät ratkaisut jotakuinkin täydellisesti? Ja kun asiakas kääntyy puoleenne, vastaus löytyy satavarmasti? Hienoa, tämän ansiosta teillä todennäköisesti on palveluanne arvostava asiakaskunta, joka tuo kivaa tasaista kassavirtaa.

Mutta autatteko asiakkaitanne vain, jos he sattuvat kysymään jotain? Entä onko oman turvallisen asiakaskuplanne ulkopuolella aavistustakaan siitä, millä kaikilla tavoilla voisitte olla hyödyksi? Eli voisiko olla mahdollista, että toimintanne on hieman liian reaktiivista ja sisäänpäinkääntynyttä?

Väittää sananlasku pyystä mitä tahansa, niin asiantuntijuutta ei ole parempi pitää pivossa
 vaan asiakaskunnan kymmenillä oksilla lisäarvoa tuottamassa. Asiantuntijuus ihan vaan omaksi iloksi on resurssien hukkakäyttöä ainakin jos on tarkoitus harjoittaa liiketoimintaa. Siksi kannattaakin tulla sieltä kyökin puolelta asiakkaiden tykö ja ruveta proaktiivisesti tarjoamaan omaa osaamistaan heidän hyödykseen.