Perusasioiden äärellä -blogi

Perusasioiden äärellä 6/2023

Maanantai 27.11.2023 klo 11.10


Oletteko valmiit maksamaan seuraavalle levelille pääsystä?


Haaste: kehittyä pitäisi, mutta mitään ei saisi maksaa

Haluatteko yrityksenne nousevan seuraavalle tasolle esimerkiksi liikevaihdon, kannattavuuden tai imagon osalta entäpä houkuttelevana työantajana tai ostokohteena? Mikään ei kuitenkaan tule ilmaiseksi, joten oletteko valmiita maksamaan siitä? 

Ulkopuolista rahoitusta ei kuitenkaan välttämättä tarvita, koska kehittäminen onnistuu usein ihan kotikonstein (no, konsulttia voi toki käyttää). Myöskään tekemisen määrää ei yleensä tarvitse lisätä, sillä kyllä johtaja töitä tekee vähintäänkin riittävästi
ja kuten sanonta kuuluu: samojen asioiden toistaminen entistä tarmokkaammin ei tuo muutosta. 

Sen sijaan kehittymisen hinta on usein henkistä laatua eli pitää poistua omalta mukavuusalueelta luopumalla jostakin, allokoimalla ajankäyttöä uudelleen ja johtamalla muutosta.  


Ratkaisu: luovu, allokoi, muutosjohda  

Luovu turhasta. Elokuvantekijät käyttävät termiä "kill your darlings", jota voi soveltaa myös yritystoimintaan: luovutaan jostain, johon ollaan itse ihastuneita, mutta joka heikentää kokonaisuutta. Esimerkiksi jonkun pienen tuoteryhmän esilläpito voi hämärtää yrityksen päätuoteryhmän kilpailuetua ja kiinnostavuutta, jolloin siitä kotiuttamatta jäävä potentiaali voi olla – sanotaanpa nyt vaikkapa – monikymmenkertainen sivutuoteryhmän liikevaihtoon verrattuna. Joten sydän kovaksi ja häiriötekijät roskiin  tai ainakin pois asiakkaiden silmistä! 

Järjestä aikaa. Toimitusjohtaja tekee liian paljon yrityksen (sinänsä tärkeitä) rutiinitöitä. Hän olisi kaikkein parhaiten yritykselle hyödyksi käyttämällä ammattitaitoaan mm. kehityshankkeiden läpiviemiseen, organisaation johtamiseen ja avainasiakkuuksien hoitamiseen. Ei pidä hurmaantua itsetekemisen "säästöistä", 
vaan laskea, kuinka paljon saisi esimerkiksi lisää kate-euroja, mikäli senkin ajan käyttäisi myyntityöhön. Jos delegoimalla (luottoa henkilöstöön!) ja ulkoistamalla (kyllä muutkin osaavat!) saisi joka viikko raivattua yhden päivän johtajan tärkeimpiin tehtäviin, ajatelkaapa, mitä vuodessa saisi aikaan? Aivan he-le-ve-tin paljon.

Johda muutosta. Jos johto ei ole kehityshankkeiden takana ja vie niitä erittäin määrätietoisesti eteenpäin, aika harva organisaatio oma-aloitteisesti muuttaa mukavia arkirutiinejaan. Siksi johdolta vaaditaan muutosvastarinnan (joka joskus voi olla jopa perusteltuakin) sietämistä sekä pitkää pinnaa, koska uusien käytäntöjen saaminen osaksi yrityskulttuuria voi viedä vuosiakin. Mutta päästyään "next levelille" yritys on entistä vahvempi
 josta tavalla tai toisella hyötyy ihan joka iikka!